انجام پروژه های برنامه نویسی دانشجویی و تجاری اندروید و سفارش طراحی وبسایت توسط مهندس امیر خدابنده

شماره تماس : 09352776238

آدرس تلگرام : @Amir_Khodabandeh

آدرس ایمیل :
amir.it67@yahoo.com

کامپوننت تکست باکس (Textbox) بسیار پیشرفته

کامپوننت تکست باکس (Textbox) بسیار پیشرفته که دارای امکانات زیر است :

AutoSprator: جدا کننده اعداد در هنگام تایپ عدد بصورت (13.120.000)
EnterToTab: کلید اینتر بصورت کلید تب عمل کند (صدای دینگ نیز برایConfirm کاربر نیز بگوش میرسد)
EscToClose: کلیدESC باعث بسته شدن فرم می گردد
FocusBackColor: هنگام ورود فوکوس به تکست باکس رنگ ضمینه تکست به رنگ دلخواه عوض خواهد شد
FocusFont: هنگام ورود فوکوس به تکست فونت تکست به فونت دلخواه تغییر پیدا خواهد کرد
FocusForeColor: رنگ نوشته داخل تکست با ورود فوکوس تغییر خواهد کرد
FocusTextSelect: با ورود فوکوس متن داخل تکست به حالت انتخاب در خواهد آمد
MessageEmptyShowDialog: اگر True باشد میتوانید از 3 خاصیت ذیل استفاده کنید (هنگامی که تکست خالی باشد)
MessegeEmpty: پیامی که به کاربر نشان میدهد هنگام خالی بودن
MessegeEmptyInFormRight: پیام قسمت MessegeEmpty را در سمت راست نمایش دهد (اگر false باشد سمت چپ نمایش میدهد) روی خود فرم
MessegeEmptyShowInForm: اگر True باشد پیغام را در فرم نمایش میدهد وگرنه بصورت MessageDialog خود Windows نشان میدهد
TypeAllChar: اگر True باشد محدودیتی در تایپ کارکترها ایجاد نخواهد کرد(تکست معمولی)
TypeDateShamsi: اگر True باشد فقط فرمت تاریخ شمسی میگیرد(بدیهی است اگر true باشد محدودیت دیگری نمیتوانید در این حالت ایجاد کنید)
TypeEnglishOnly: اگر True باشد کاراکترهای انگلیسی را بعنوان ورودی می پذیرد
TypeFarsiOnly: اگر True باشد کارکترهای فارسی را بعنوان ورودی می پذیرد
TypeNumricOnly: اگر True باشد فقط کاراکترهای اعداد را بعنوان ورودی میپذیرد
TypeOtherChar: در این گزینه شما میتوانید کاراکترهای مجاز دیگر را بعنوان ورودی تعریف کنید
نکته1: شما میتوانید همزمان با True کردن چند Type چند حالت را همزمان داشته باشید بعنوان مثال برای آدرس شما میخواهید اعداد و حروف فارسی و چند کاراکتر -+=_,:; را نیز همزمان داشته باشید برای این حالت تنظیمات بدین صورت خواهد بود:
TypeFarsi , TypeNumric = True
TypeOthet = -+_;:,
و بقیه false
نکته2: هنگامیکه شما فقط TypeFarsi را True کرده باشید تکست بصورت خودکار زبان صفحه کلید را روی فارسی تنظیم میکند و هنگامیکه فقط TypeEnglis را True کردید زبان سیستم را روی انگلیسی تنظیم میکند
Fields:
NumberToChar: میتواند مقدار عددی تایپ شده در تکست را بصورت فارسی برای شما بنویسد 21.032 ==>> بیست و یک هزار و سی و دو (محدودیت تا 999 میلیارد)
TextValue: میتواند مقدار عددی تکست را بدون دردسر (بدونConvert) به شما بدهد 920.102.000 = 920102000

** برنامه نویس این کامپوننت : جناب علی حبیبی

جهت دانلود کامپوننت به ادامه مطلب بروید …

ادامه مطلبصفحه 1 از 11