سورس پروژه مدیریت کتابخانه

** دانلود این پروژه رایگان می باشد **

سورس پروژه مدیریت کتابخانه که با استفاده از دیتابیس Access نوشته شده است.امکانات پروژه:

ثبت مشخصات افراد

ثبت مشخصات کتاب

امکان امانت و برگشت کتاب

امکان جستجوی کتاب/جستجوی اعضا

امکان حذف عضو/حذف کتاب

جهت دانلود سورس پروژه به ادامه مطلب بروید …

ادامه مطلبسورس پروژه مدیریت کتابخانه

سورس پروژه مدیریت کتابخانه که با دیتابیس SQL نوشته شده است.امکانات پروژه :

**بخش ورود :
- مدیریت کتابخانه
- کتابدار کتابخانه
-بخش اصلی
**ثبت نام:
-ثبت عضو جدید
-ویرایش اطلاعات عضو
-جستجوی اعضا
**ثبت کتاب :
- ثبت کتاب جدید
- ویرایش اطلاعات عضو
- جستجوی کتاب
- کتاب های از دور خارج
**امانت :
- ثبت امانت
- ویرایش امانت
- جستجوی امانت
- ثبت بی نظمی
**محروم کردن :
- اخراج موقت
- اخراج دائم
- محروم کردن اعضاء
**گزارش گیری :
- از کتابداران
- از بخش امانت
- از افراد محروم
**ثبت مسئول :
- ثبت کتابدار جدید
- ویرایش اطلاعات کتابدار
- ثبت مدیران زیر دست
- ویرایش اطلاعات مدیران
**جستجوی :
- جستجوی کتابدار
- جستجوی ناشران
- جستجوی کتاب
- جستجوی نویسنده
**پشتیبان گیری-بازیابی اطلاعات

جهت دانلود سورس پروژه به ادامه مطلب بروید …

ادامه مطلبسورس پروژه مدیریت کتابخانه

سورس پروژه مدیریت کتابخانه که با بانک اطلاعاتی SQL نوشته شده است.امکانات پروژه :

امکان ثبت عضو جدید
امکان ثبت کتاب جدید
امکان ویرایش اعضا
امکان ویرایش کتاب ها
امکان امانت دادن کتاب
امکان موجودی کتاب ها
امکان کم شدن موجودی کتاب در صورتی که کتاب به شخصی امانت داده شود و در صورت بازگرداندن کتاب موجودی دوباره اضافه می شود
امکان گزارش گیری از لیست اعضا /لیست کتاب ها /کتاب های امانتی

جهت دانلود سورس پروژه به ادامه مطلب بروید …

ادامه مطلبسورس پروژه مدیریت کتابخانه

** دانلود این پروژه رایگان می باشد **

سورس پروژه مدیریت کتابخانه که با بانک اطلاعاتی SQL نوشته شده است.امکانات پروژه :

ثبت کتاب

عضویت در کتابخانه

امانت کتاب

امکان گزارش گیری براساس عضویت / کتاب / امانت ها

جهت دانلود سورس پروژه به ادامه مطلب بروید …

ادامه مطلبسورس پروژه مدیریت کتابخانه

** دانلود این پروژه رایگان می باشد **

سورس پروژه مدیریت کتابخانه که با پایگاه داده SQL نوشته شده است.بعضی از امکانات این پروژه:
>>عضویت اعضا یا تمدید عضویت و یا حذف عضو
>>امانت کتاب
>>اضافه کردن کتاب به کتابخانه
>>امکان مرتب کردن رکوردها براساس آیتم انتخاب شده
>>جستجو براساس نام کتاب یا نام عضو

جهت دانلود سورس پروژه به ادامه مطلب بروید …

ادامه مطلبسورس پروژه مدیریت کتابخانه

** دانلود این پروژه رایگان می باشد **

سورس پروژه مدیریت کتابخانه که با استفاده از پایگاه داده SQL (نسخه Express) نوشته شده است.از امکانات پروژه :
** مدیریت کتاب که شامل اضافه کردن/ویرایش کتاب/حذف کردن و جستجو براساس آیتم های انتخاب شده توسط کاربر را دارد
**مدیریت اعضا که شامل اضافه کردن/ویرایش اعضا/حذف کردن و جستجو براساس آیتم های انتخاب شده توسط کاربر را برای اعضا دارد
**امکان گروه بندی کتابها که شامل درج و ویرایش و حذف و جستجوی گروه می باشد
**مدیریت امانت کتاب که شامل درج و حذف امانت همراه با امکان جستجو می باشد
**امکان گزارش گیری (استفاده از کریستال ریپورت) براساس آیتم های انتخابی توسط کاربر

جهت دانلود سورس پروژه به ادامه مطلب بروید …

ادامه مطلبصفحه 1 از 11