سورس پروژه وبسایت سیستم مکانیزه دبیرخانه

** پروژه به همراه داکیومنت است **

سورس پروژه وبسایت سیستم مکانیزه دبیرخانه که با استفاده از بانک اطلاعاتی SQL نوشته شده است.امکانات پروژه :
امکان ورود با چند سطح دسترسی
1- کاربر سیستم: شخصی است که سایر کاربران را تعریف می کند.

2- مدیر هر قسمت: نامه های ارسالی از دبیرخانه توسط مدیر قسمت به کارمند مورد نظر ارجاع می شود (با ذکر مهلت پاسخ). تایید پاسخ نامه ها و ارسال آن به دبیرخانه نیز بر عهده ی مدیر هر قسمت است.

3- پرسنل دبیرخانه: این کاربران اجازه ی ثبت نامه های وارده (درون سازمانی و برون سازمانی) ، ثبت نامه های صادره ، ارجاع آن به مدیران قسمت ها را دارند ولی امکان تعیین مهلت پاسخ را ندارند.

4- کارمندان:  هر کارمند می تواند نامه هایی را که به وی ارجاع شده ببیند و بر روی آن ها اقدام نماید.کارمندان امکان تعیین مهلت پاسخ را ندارند.
امکان گزارش گیری :
1- وضعیت نامه ها در یک محدوده ی تاریخ مشخص
2- لیست نامه هایی که از مهلت پاسخ آن ها گذشته است
3- لیست نامه های مربوط به یک موضوع خاص با مشخص کردن محدوده ی زمانی

جهت دانلود سورس پروژه به ادامه مطلب بروید …

ادامه مطلبصفحه 1 از 11