سورس پروژه الگوریتم فشرده سازی و کدگذاری هافمن

الگوریتم فشرده سازی هافمن را دیوید هافمن پروفسور دانشگاهMIT آمریکا اختراع کرد. روش فشرده سازی هافمن الگوریتمی است که برای فشرده سازی متن مناسب می‌باشد.این الگوریتم فشرده سازی ( Huffman Compression ) اساسا برای فشرده سازی متون و فایل های برنامه سودمند است.
در این پست نمونه پروژه ای را از کاربرد این الگوریتم برای دانلود قرار میدهم.در این برنامه در قسمت “ورودی” متن خود را بنویسید و در قسمت “خروجی” ، رشته ورودی را بصورت کد شده دریافت کنید.

جهت دانلود سورس پروژه به ادامه مطلب بروید …

ادامه مطلبصفحه 1 از 11