سورس پروژه نرم افزار تاکسی تلفنی

سورس پروژه نرم افزار تاکسی تلفنی که با بانک اطلاعاتی SQL نوشته شده است.امکانات پروژه :

فرم ثبت امور مشترکین

فرم ثبت قیمت ها

فرم ثبت امور کارکنان

فرم ثبت امور رانندگان

فرم ثبت خودروها

ثبت و یا ویرایش مشخصات آژانس

فرم مدیریت کاربران:ایجاد کاربر جدید و دادن مجوزهای لازم به هر کاربر

فرم سرویس : شروع سرویس جدید / اتمام سرویس / حذف سرویس

فرم اولویت بندی رانندگان

جهت دانلود سورس پروژه به ادامه مطلب بروید …

ادامه مطلبسورس پروژه نرم افزار تاکسی تلفنی

** پروژه به همراه داکیومنت است **

سورس پروژه نرم افزار مدیریت تاکسی تلفنی که با بانک اطلاعاتی SQL نوشته شده است.امکانات پروژه :

ثبت منطقه جدید و اختصاص کد منحصر به فرد بصورت خودکار-جستجوی مناطق-مشاهده تمام مناطق-ویرایش مناطق-حذف  یک یا همه مناطق-ثبت ماشین جدید و اختصاص کد منحصر به فرد بصورت خودکار-جستجوی ماشین ها-مشاهده تمام ماشین ها و وضعیت انها-ویرایش ماشین ها-حذف یک یا همه ماشین ها-ثبت راننده جدید و اختصاص کد منحصر به فرد به صورت خودکار-اختصاص ماشین های آژانس به رانندگان-چاپ کارت برای راننده-جستجوی رانندگان-مشاهده تمام رانندگان-ویرایش رانندگان-حذف یک یا همه رانندگان-ثبت مشترک جدید و اختصاص کد اشتراک به صورت خودکار-جستجوی مشترکین-مشاهده تمام مشترکین-ویرایش اطلاعات مشترکین-حذف اشتراک یک یا همه مشترکین-ثبت درخواست سرویس توسط مشترک-مراجعه حضوری و هر مورد دیگری-رزرو سرویس برای آینده-محاسبه مبلغ سرویس به صورت خودکار-نمایش تعداد سرویس در انتظار و تعداد رانندگان حضور یافته در هر زمان-جستجوی سرویس-مشاهده تمام سرویس ها-لغو سرویس-ثبت حضور برای رانندگان و کنترل حضور آنها-جستجوی رانندگان حضور یافته-مشاهده تمام رانندگان حضور یافته-لغو حضور رانندگان-مدیریت سرویس ها و نوبت دهی به مشتریان و رانندگان-تطبیق ماشین درخواستی مشتری با کلاس ماشین راننده و مدیریت صف رانندگان-چاپ فرم سرویس برای راننده برای پیدا نمودن آسان مسیر و در صورت لزوم ارائه آن به مشتری-برخورداری از بعضی نرم افزارهای ویندوز برای راحت بودن دسترسی-محاسبه حساب های آژانس و رانندگان و عملیات مختلف بر روی آنها-محاسبه کمیسیون سرویس و عملیات مربوط به آن-ارائه گزارشات اساسی در مورد رانندگان،مشترکین و حتی خود آژانس-ثبت مشخصات آژانس و مدیریت در صفحه اصلی-رمزگذاری برای ورود به برنامه برای محدودیت دسترسی-تغییر رمز ورود-گذاشتن رمز امنیتی برای فرم های حائز اهمیت-تغییر رمز امنیتی-پشتیبان گیری از اطلاعات بانک-بازگردانی از یک نسخه پشتیبان دیگر-حذف کلی اطلاعات بانک-نمایش تاریخ و ساعت جاری در هر زمان-نمایش وضعیت زمان های درخواست سرویس از جانب مشتریان-فعال کردن زنگ هشدار برای سرویس ها-نمایش میزان وقت باقیمانده به یا گذشته از تمام درخواست ها-راهنما برای ارائه بهتر توضیحات-کار کردن آسان با صفحه کلید در تمام فرم ها-مدیریت شدن تمام مقادیر ورودی-زبان پیشفرض برای ورود داده ها فارسی می باشد-تمام فرم ها و پیغام ها به زبان فارسی می باشند.

جهت دانلود سورس پروژه به ادامه مطلب بروید …

ادامه مطلبسورس پروژه نرم افزار تاکسی تلفنی

سورس پروژه نرم افزار تاکسی تلفنی که با بانک اطلاعاتی SQL نوشته شده است.امکانات برنامه :

**دارای فرم مشترکین :
ایجاد مشترک جدید
ویرایش اطلاعات مشترک
حذف مشترک

**دارای فرم رانندگان :
ایجاد راننده جدید
ویرایش اطلاعات راننده
حذف راننده

**دارای فرم سرویس ها :
ثبت سرویس جدید

**دارای فرم مدیریت کاربران :
ثبت کاربر جدید
ویرایش اطلاعات کاربر

جهت دانلود سورس پروژه به ادامه مطلب بروید …

ادامه مطلبصفحه 1 از 11