انجام پروژه های برنامه نویسی دانشجویی و تجاری اندروید و سفارش طراحی وبسایت توسط مهندس امیر خدابنده

شماره تماس : 09352776238

آدرس تلگرام : @Amir_Khodabandeh

آدرس ایمیل :
amir.it67@yahoo.com

سورس برنامه انجام محاسبات مختلف آماری

سورس برنامه انجام محاسبات مختلف آماری که میتوان داده‌های مختلف را به صورت گروهی وارد کرد و نتیجه محاسبات مختلف آماری را با زدن دکمه ی محاسبه مشاهده نمود. اعمالی که این برنامه بر روی داده‌های خام انجام میدهد عبارتند از :

محاسبه ی تعداد داده‌ها
محاسبه ی مجموعه داده‌ها
محاسبه ی میانگین داده‌ها
محاسبه ی واریانس داده‌ها
محاسبه ی انحراف معیار داده‌ها
محاسبه ی ضریب تغییرات داده‌ها
محاسبه ی مد داده‌ها
محاسبه ی حاصلضرب داده‌ها
محاسبه ی ماکسیموم داده‌ها
محاسبه ی مینیمم داده‌ها
مرتب سازی داده‌های ورودی

برای دانلود سورس به ادامه مطلب بروید …

ادامه مطلبصفحه 1 از 11