مجموعه دو سورس برنامه درباره اعداد اول

در این پست دو سورس را درباره اعداد اول قرار میدهم.در سورس اول عددی را وارد کرده و برنامه چک میکند که عدد وارد شده اول هست یا خیر و نتیجه را چاپ میکند.در سورس دوم عددی را وارد کرده و برنامه تمامی اعددا اول کوچکتر از آن را چاپ میکند.

برای دانلود به ادامه مطلب بروید …

ادامه مطلبصفحه 1 از 11