سورس پروژه وب سایت سیستم مدیریت مدرسه

** دانلود این پروژه رایگان می باشد **

سورس پروژه وب سایت سیستم مدیریت مدرسه که با استفاده از بانک اطلاعاتی SQL نوشته شده است.این پروژه ، سیستم مدیریت دبستان ابتدایی است که در پروژه از StoredProcedure ها استفاده شده است.اما امکانات پروژه بصورت زیر است :

امکان ورود با سه سطح دسترسی دانش آموز ، معلم ، کارکنان

امکانات دانش آموز : امکان مشاهده مشخصات خود ، امکان مشاهده کارنامه خود

امکانات معلم : امکان مشاهده مشخصات خود ، امکان ورود نمره

امکانات کارکنان : امکان مشاهده مشخصات خود ، امکان ثبت و ویرایش و حذف کارکنان ، امکان ثبت و ویرایش و حذف دانش آموز ، امکان ثبت و حذف معلم ، امکان ثبت و ویرایش و حذف دروس

جهت دانلود سورس پروژه به ادامه مطلب بروید …

ادامه مطلبصفحه 1 از 11