سورس برنامه ذکر

سورس برنامه ذکر.این برنامه ذکر هر روز را در Taskbar نمایش میدهد.در کل برنامه ی ساده و زیبایی است.
نمایی از برنامه(ذکر روز سه شنبه):

دانلود سورس در ادامه مطلب …

ادامه مطلبصفحه 1 از 11